Бусдад санал бологох

Бурхны шашны соёл, урлаг – Монгол Германы уулзвар

буцах