Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн дэргэдэх Тестийн төв

Герман хэлний шалгалтын төв (ГХШТ), Улаанбаатар

Захирал: проф.др.Х.Наранчимэг, Кристиан Келлнер (ГЭСА-ы төлөөлөгч)

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль , 2-р байр, 202 тоот

Хүн хүлээж авах цаг: Мягмар гараг, 15.00 – 17.00

Холбоо барих утас: 99157188, 94952572

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн дэргэдэх ГХШТөв нь ХБНГУ, Австри улсын их, дээд сургуульд суралцах чадвар болон хэлний чадварын стандарт шалгалтыг авах албан ёсны лиценз бүхий төв юм.

Тус төвд:

-         TestDaF (Герман хэлний шалгалт B2/C1)

-         TestAS(Суралцах чадварыг шалгах тест)

-         onSET (Герман болон англи хэлний түвшин тогтоох онлайн шалгалт A2- C1)

тус тус өгөх боломжтой.

 

2018оны шалгалтуудын хуваарь:

TestDaF:2018.02.20 (Бүртгэл 2017.11.28-2018.01.23)

               2018.04.26 ( Бүртгэл:2018.03.01 –03.28)

               2018.11.13 (Бүртгэл: 2018.09.18 – 10.16)

TestAS:  2018.02.27 (Бүртгэл дууссан.)

               2018.04.21 (Бүртгэл: 2018.01.29 – 03.12)

              2018.10.27 (Бүртгэл: 2018.06.04 – 09.10)

onSET:   2018      5-р сар, 12-р сар

Тус төв герман хэлний дамжаа санал болгож байна:

- Анхан шат (A1, A2 түвшний 200 цагийн хичээл, „start1“,“start 2“ шалгалт өгч төгсөнө)

- Дунд шат (B1, B2 түвшний 200 цагийн хичээл, „ondaf“ шалгалт өгч төгсөнө)

- Гүнзгийрүүлсэн шат (TestDaF шалгалтанд бэлтгэх 100 цагийн хичээл )

                          

Хичээл:

ажлын өдрүүдэд 16.00 цагаас бямба гарагт        9.00 цагаас тус тус орно.

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Тестийн төв

Logo University of Humanities

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн дэргэдэх ГХШТөв нь ХБНГУ, Австри улсын их, дээд сургуульд суралцах чадвар болон хэлний чадварын стандарт шалгалтыг авах албан ёсны лиценз бүхий төв юм.