Улаабаатар хот дахь Германы Эрдмийн Солилцооны Алба - DAAD

Германы Эрдмийн Солилцооны Алба-DAAD нь германы их, дээд сургуулиудын олон улсын харилцааг оюутан, эрдэмтэн болон олон улсын хөтөлбөр, төслүүдээр гадаад дахь үйл ажиллагааг дэмждэг байгууллага юм.

Германы Эрдмийн Солилцооны Албаны Монгол дахь төлөөлөгч нар Герман улсад Их, Дээд сургуульд суралцах, тэтгэлэгт сургалтанд хамрагдах болон бусад  асуудлаар Таныг хүлээн авч зөвлөгөө өгч  байна.

Германы Эрдмийн Солилцооны Албаны талаар дэлгэрэнгүй шинэлэг мэдээллийг: DAAD Lektorate Mongolei гэсэн Facebook хаягаар үзэх боломжтой.

төлөөлөлгч нартай уулзах хуваарийг харах

Германы Эрдмийн Солилцооны Алба (DAAD) - 2018 оны тэтгэлэгт хөтөлбөр

The DAAD Special Programme funded with the resources of the BMBF on "Sustainable Water Management" is focused on the promotion of young scientists from Brazil, Chile, Iran, Jordan, Kazakhstan, Mongolia, Namibia, Peru, South Africa and Vietnam.

Германы Эрдмийн Солилцооны Алба (DAAD) Улаанбаатарт

Германы Эрдмийн Солилцооны Алба (DAAD) - 2018 оны тэтгэлэгт хөтөлбөр

The DAAD Special Programme funded with the resources of the BMBF on "Sustainable Water Management" is focused on the promotion of young scientists from Brazil, Chile, Iran, Jordan, Kazakhstan, Mongolia, Namibia, Peru, South Africa and Vietnam.