Дээд Боловсролын Хяналтын Алба - APS

Akademische Prüfstelle (APS) - Дээд Боловсролын Хяналтын Алба нь германы их, дээд сургууль болон коллежид суралцах хүсэлтэй, монголын их, дээд сургуульд суралцагч болон төгсөгчдийн баримт бичгийг шалгаж, суралцах эрхийг тодорхойлох байгууллага юм.

Оюутны зуны амралтаар - 7, 8 саруудад Дээд Боловсролын Хяналтын Алба ажиллахгүй. 2017 оны 9 дүгээр сарын 1-нээс хичээлийн шинэ жил эхлэхэд хуваарийн дагуу ажиллана.

2017.01.01-нээс ДБХА-ны хураамж өөрчлөгдсөнийг анхаарна уу:

М - Журам: 300.000 ₮

Давтан ярилцлагад орох болон бусад журам: 200.000 ₮

Нэмэлт гэрчилгээ авах: 100,000 төгрөг (Хүсэлт гаргаснаар 10 ш гэрчилгээ нэмэлтээр авах боломжтой)


Ажиллах хуваарь: Баасан гарагт 09:00 – 10:30 цаг

Утсаар мэдээлэл өгөх: Лхагва гарагт  14:00 – 16:30 цаг (99225839)

И-мэйл:  gmail%27%com,aps%27%ulanbator

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг баруун гар талд байгаа PDF санамж бичгүүдээс уншина уу.

Fragezeichen

Дээд боловсролын хяналтын албанаас байнга тодруулдаг асуулт ба хариулт

-ДБХА-ны сертификат/тодорхойлолт Австри, Швейцарт  хүлээн зөвшөөрөгдөх үү?  Тус гэрчилгээ/тодорхойлолт нь зөвхөн ХБНГУ-д хамааралтай. -Би европын өөр нэг оронд оршин сууж буй бөгөөд бичиг баримтаа ш...

APS - Дээд Боловсролын Хяналтын Алба

ДБХА-тай шууд холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах.