Дээд Боловсролын Хяналтын Алба - APS

Akademische Prüfstelle (APS) - Дээд Боловсролын Хяналтын Алба нь германы их, дээд сургууль болон коллежид суралцах хүсэлтэй, монголын их, дээд сургуульд суралцагч болон төгсөгчдийн баримт бичгийг шалгаж, суралцах эрхийг тодорхойлох байгууллага юм.

Зуны семестр:

Материал хүлээн авах сүүлийн өдөр:   2016.10.14
Ярилцлага:                                             2016.11.21 -нээс эхлэнэ

2016.01.01-нээс ДБХА-ны хураамж өөрчлөгдсөнийг анхаарна уу:

М - Журам: 250.000 ₮

Давтан болон бусад журам: 150.000 ₮


Ажиллах хуваарь: Баасан гарагт 09:00 – 10:30 цаг

Утсаар мэдээлэл өгөх: Лхагва гарагт  14:00 – 16:30 цаг (99225839)

И-мэйл:  gmail%27%com,aps%27%ulanbator

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг баруун гар талд байгаа PDF санамж бичгүүдээс уншина уу.

Fragezeichen

Дээд боловсролын хяналтын албанаас байнга тодруулдаг асуулт ба хариулт

-ДБХА-ны сертификат/тодорхойлолт Австри, Швейцарт  хүлээн зөвшөөрөгдөх үү?  Тус гэрчилгээ/тодорхойлолт нь зөвхөн ХБНГУ-д хамааралтай. -Би европын өөр нэг оронд оршин сууж буй бөгөөд бичиг баримтаа ш...

APS - Дээд Боловсролын Хяналтын Алба

ДБХА-тай шууд холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах.