Дээд Боловсролын Хяналтын Алба - APS

Дээд Боловсролын Хяналтын Алба (APS) - нь Германы их, дээд сургууль болон коллежид суралцах хүсэлтэй, монголын их, дээд сургуульд суралцагч болон төгсөгчдийн баримт бичгийг шалгаж, суралцах эрхийг тодорхойлох байгууллага юм.

2018 оны намар/өвлийн хуваарь:

Материал хүлээн авах сүүлийн өдөр: 2018.04.06
Ярилцлага: 2018.05.14 -нөөс эхлэнэ


Материал хүлээн авах сүүлийн өдөр: 2018.10.12
Ярилцлага: 2018.11.19 -нөөс эхлэнэ

М - Журам: 300.000 ₮

Давтан ярилцлагад орох болон бусад журам: 200.000 ₮

Нэмэлт гэрчилгээ авах: 100,000 төгрөг (Хүсэлт гаргаснаар 10 ш гэрчилгээ нэмэлтээр авах боломжтой)


Ажиллах хуваарь: Баасан гарагт 09:00 – 10:30 цаг

Утсаар мэдээлэл өгөх: Лхагва гарагт  14:00 – 16:30 цаг (99225839)

И-мэйл:  gmail%27%com,aps%27%ulanbator

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг баруун гар талд байгаа PDF санамж бичгүүдээс уншина уу.

Fragezeichen

Дээд боловсролын хяналтын албанаас байнга тодруулдаг асуулт ба хариулт

-ДБХА-ны сертификат/тодорхойлолт Австри, Швейцарт  хүлээн зөвшөөрөгдөх үү?  Тус гэрчилгээ/тодорхойлолт нь зөвхөн ХБНГУ-д хамааралтай. -Би европын өөр нэг оронд оршин сууж буй бөгөөд бичиг баримтаа ш...

APS - Дээд Боловсролын Хяналтын Алба

ДБХА-тай шууд холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах.