Дээд боловсрол эзэмших газар Герман - сэтгэлгээний орон

Европ тивийн гол төв хэсэгт орших Герман орон бол дээд боловсрол эзэмшихэд сонирхол татахуйц газар мөн. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн диплом, герман ба англи хэл дээр хичээлээ сонгох боломж, эрдмийн өндөр түвшин зэрэг олон давуу тал энэ оронд байгаа.  

Германы их дээд сургуулиудын талаарх мэдээллийг доорх порталаас герман, англи хэлээр авна уу: http://www.study-in.de/de/

Герман - сэтгэлгээний оронд судалгаа, шинжилгээ ажил хийх. Энэ  порталаас Германд судалгааны ажил хийх талаар англи хэлээр мэдээлэл авах боломжтой: http://www.research-in-germany.de/52/home.html

Logo des Green Talents-Wettbewerbs 2017

Green Talents – International Forum for High-Potentials in Sustainable Development

The German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) has held the prestigious ”Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development” since 2009 to promote the international exchange of innovative green ideas. The award, under the patronage of Minister Professor Johanna Wanka, honours 25 young researchers each year.

For more information please refer to the following flyer or the official website:

Улаабаатар хот дахь Германы Эрдмийн Солилцооны Алба - DAAD

Германы Эрдмийн Солилцооны Алба  (DAAD) нь германы их, дээд сургуулиудын олон улсын харилцааг оюутан, эрдэмтэн болон олон улсын хөтөлбөр, төслүүдээр гадаад дахь үйл ажиллагааг дэмждэг байгууллага юм. ...

DAAD Stipendium

Германд тэтгэлэгтэй сурах боломж - DAAD

Германы Эрдмийн Солилцооны Алба (DAAD) нь шинжлэх ухааны  олон салбарт төрөл бүрийн тэтгэлгийг гадаадын оюутнуудад олгодог. Та герман/англи хэлний хангалттай мэдлэгтэй бол дараах тэтгэлэгт сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх, эрдмийн зэрэгээ ахиулах боломж нээлттэй байна.

Vorlesung im Anatomie-Hörsaal der Universität in Leipzig

Дээд Боловсролын Хяналтын Алба - APS

ДБХА нь Холбооны Соёлын Яамны сайд нарын бага хурлаас гадаадын иргэдэд зориулан гаргасан удирдамжинд заасны дагуу Герман улсын их, дээд сургуулиудад элсэх шаардлагыг хангасан эсэхийг тогтоож, суралцах хүсэлтэй монгол иргэдийн сургалтын бичиг баримтыг шалгах үүрэгтэй.

Германд дээд боловсрол эзэмших

Улаанбаатар дахь Гёте-Институт

Logo des Goethe-Instituts in schwarzer Farbe

Танд гадаадад ажиллахад, Герман Улсад их/дээд сургуульд сурахад, Элчин сайдын яаманд виз мэдүүлэхэд герман хэлний мэдлэгийг нотолсон гэрчилгээ хэрэгтэй байгаа бол Улаанбаатар дахь Гёте-Институт Герман хэлний анхан ба гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтууд санал болгож байна

Германд их/дээд сургуульд сурах

Hörsaal einer deutschen Universität

Герман Улсад их/дээд сургуульд сурах виз мэдүүлэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

Германд хэлний курсэд 90-ээс дээш хоногоор сурах

Lernendes Mädchen

Германд хэлний курсэд 90-ээс дээш хоногоор сурах виз мэдүүлэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ: