Дээд боловсрол эзэмших Герман Улс - сэтгэлгээний орон

Герман орон бол дээд боловсрол эзэмших хамгийн тохиромжтой газар мөн. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн диплом, герман ба англи хэл дээр хичээлээ сонгох боломж, эрдмийн өндөр түвшин зэрэг олон давуу тал энэ оронд байгаа. Германы их дээд сургуулиудын талаарх мэдээллийг доорх порталаас герман, англи хэлээр авна уу: http://www.study-in.de/de/

Герман - сэтгэлгээний оронд судалгаа, шинжилгээ ажил хийх. Энэ  порталаас Германд судалгааны ажил хийх талаар англи хэлээр мэдээлэл авах боломжтой: http://www.research-in-germany.de/52/home.html

Улаабаатар хот дахь Германы Эрдмийн Солилцооны Алба - DAAD

Германы Эрдмийн Солилцооны Алба-DAAD нь германы их, дээд сургуулиудын олон улсын харилцааг оюутан, эрдэмтэн болон олон улсын хөтөлбөр, төслүүдээр гадаад дахь үйл ажиллагааг дэмждэг байгууллага юм. Ге...

Vorlesung im Anatomie-Hörsaal der Universität in Leipzig

Дээд Боловсролын Хяналтын Алба - APS

ДБХА нь Холбооны Соёлын Яамны сайд нарын бага хурлаас гадаадын иргэдэд зориулан гаргасан удирдамжинд заасны дагуу Герман улсын их, дээд сургуулиудад элсэх шаардлагыг хангасан эсэхийг тогтоож, суралцах хүсэлтэй монгол иргэдийн сургалтын бичиг баримтыг шалгах үүрэгтэй.

Германд дээд боловсрол эзэмших

Германы Эрдмийн Солилцооны Алба (DAAD) - 2018 оны тэтгэлэгт хөтөлбөр

The DAAD Special Programme funded with the resources of the BMBF on "Sustainable Water Management" is focused on the promotion of young scientists from Brazil, Chile, Iran, Jordan, Kazakhstan, Mongolia, Namibia, Peru, South Africa and Vietnam.

Улаанбаатар дахь Гёте-Институт

Logo des Goethe-Instituts in schwarzer Farbe

Танд гадаадад ажиллахад, Герман Улсад их/дээд сургуульд сурахад, Элчин сайдын яаманд виз мэдүүлэхэд герман хэлний мэдлэгийг нотолсон гэрчилгээ хэрэгтэй байгаа бол Улаанбаатар дахь Гёте-Институт Герман хэлний анхан ба гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтууд санал болгож байна

Германд их/дээд сургуульд сурах

Hörsaal einer deutschen Universität

Герман Улсад их/дээд сургуульд сурах виз мэдүүлэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

Германд хэлний курсэд 90-ээс дээш хоногоор сурах

Lernendes Mädchen

Германд хэлний курсэд 90-ээс дээш хоногоор сурах виз мэдүүлэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ: