Гадаад паспорт

Зургийг томруулах Монгол Улсын энгийн гадаад паспорт (© ©: К. Вегер)

Виза - Кодексын 12 дугаар зүйлд заасны дагуу Таны гадаад паспорт:

  • сүүлийн 10 жил дотор олгосон байх
  • виз мэдүүлсэн хугацаанаас багадаа 3 сар илүү хүчинтэй байх
  • багадаа 2 нүүр ямар нэгэн штамп тэмдэглэлгүй байх ёстой

Гадаад паспорт

Визтэй холбоотой маягтууд - татаж авах

Бүх төрлийн виз мэдүүлэхэд шаардлагатай маягтуудыг Та эндээс татаж авч болно

Визийн хэлтсийн ажиллах цагийн хуваарь

Ажиллах хуваарь болон холбогдох утасны дугаар