Герман-Монголын газар тариалангийн хамтын ажиллагаа - төмс тарих ухаан

Rundgang über die Äcker Зургийг томруулах (© Deutsche Botschaft)

2015 оны 8 дугаар сарын 7-ний өдөр ХБНГУ-аас суугаа ЭСЯ-ны элчин зөвлөх Дюкоффре Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын газар тариалан эрхлэгчидтэй уулзан хүндэтгэл үзүүллээ. Тус сумын тариаланчдад орчин үеийн, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төмс тарих, арчлах арга барилын талаар нээлттэй өдөрлөгийн үеэр танилцуулжээ. Хөрсийг хэрхэн бордох, тарьсан ургамалаа хэрхэн хамгаалах гэх мэт олон зөвлөгөөг өгсөн байна. Туршилтын журмаар тарьсан 30 гаруй герман сортын төмсний болцтой танилцав. Өдрийн дараагийн хагасад хөрсийг зөв гамтай боловсруухдаа зарцуулах түлшний хэмжээг хэрхэн багасгаж болох аргачлалуудаас үзүүлэн танилцуулсан юм.

Төмсний тариалангийн талбайд зохион байгуулсан онол-практикийн энэ өдөрлөг Холбооны Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам Монгол Улсын Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн яамтай хамтран 2012 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн "Герман-Монголын хамтарсан хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил" төслийн нэг хэсэг юм. Энэхүү төслийн зорилго нь монголын газар тариалнгийн салбарт түншлэн ажиллаж төмсний сортыг сайжруулан шинэчлэхэд оршиж байна. Газар тариалан эрхлэгчид энэ өдөрлөгийн үеэр туршлагаа харилцан хуваалцсан өгөөжтэй өдөр байв.

Газар тариалангийн хамтын ажиллагаа - төмс тарих ухаан

Begrüßung durch Geschäftsträger a.i. Ducoffre, Herrn Haager und den Landrat des Kushaad Soum