Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

ХБНГУ нь Монгол орны хувьд европын орнууд дотроос хөгжлийн хамтын ажиллагааны хамгийн чухал түнш билээ. Эндээс Та хөгжлийн хамтын ажиллагааны талаарх зарим мэдээллийг авч болно.

Нэг ангийнхан

Германы Элчин Сайдын Яамнаас хэрэгжүүлж буй төслүүд

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд жил бүр бичил төслүүдийг санхүүжүүлдэг билээ. Энэ нь нийгмийн болон эдийн засгийн хөгжилд оруулж байгаа хувь нэмэр юм. Дэмжлэг хүсч буй төслүүдийг богино хугацаанд ...

Хөгжлийн хамтын ажиллагаа

Монгол дахь Германы байгууллагууд