Герман Улсын Гадаад бодлого

Sitzung der OSZE im Bundestag

Герман Улсын Гадаад бодлого

Энх тайван ба эрх чөлөөн дээр тулгуурласан гадаад бодлогыг Герман Улс явуулж байна. Герман Улсын Гадаад бодлого талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг Та доорхи линкүүдээс герман хэл дээр авч болно

Germany - Candidat for the Security Council of the United Nations 2019-2020

Please click on the link below to download the brochure about Germany's candidacy for the Security Council of the United Nations.  Broschüre