Холбооны Ерөнхийлөгчийн айлчлалын дараа: НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн цэцэрлэгт тоглоом бэлэглэв

Botschafter Thiedemann überreicht Holzspielzeug Зургийг томруулах (© Deutsche Botschaft) Холбооны Ерөнхийлөгч Иоахим Гаук, хатагтай Даниела Шадт нарын 2015 оны 10 дугаар сард Монгол Улсад хийсэн Төрийн айлчлалтай холбогдуулж Германы Элчин сайдын яамны төлөөлөгчид 2016 оны 1 сарын 12-ны өдөр Налайх дахь НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн загвар цэцэрлэгт зочиллоо. Герман дахь НҮБ-ийн Хүүхдийн сан хатагтай Даниела Шадтын ивээл дор байдаг бөгөөд тэрээр Монгол Улсад хийсэн айлчлалынхаа үеэр Монгол гэрт байрлах тус цэцэрлэгт зочилж, үйл ажиллагаатай нь танилцсан билээ. Энэхүү айлчлалын үргэлжлэл болгож Элчин сайд Тийдеманн хатагтай Шадтын нэрийн өмнөөс сурган хүмүүжүүлэхэд үйлсэд нэмэр болохуйц цэвэр модон тоглоомуудыг хүүхдүүдэд гардууллаа.

Im Kindergarten Зургийг томруулах (© Deutsche Botschaft)

Орон нутгийн хүн амын эмзэг бүлгийн болон үндэсний цөөнх болох казах хүүхдүүдийг хүлээн авсан тус цэцэрлэгийнхэн олон тоглоом авсандаа баяртай байв. Цэцэрлэг нь ийнхүү хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулахын сацуу өнөө жил тохиож буй онцгой хүйтэн өвлийг даван туулахад нь нэмэр болж, зохих хөтөлбөрийн дагуу өдрийн турш дулаан гэрт асран хүмүүжүүлж байна.

НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн цэцэрлэг

Die Frau des Bundespräsidenten und die UNICEF-Kinder