2018 оны баярын өдрүүдээр амрах хуваарь
Шинэ жил

2018.01.01

Цагаан сар

2018.02.16

Загалмайтны шашны баяр

2018.03.30

Загалмайтны шашны баяр

2018.04.02

Загалмайтны шашны баяр

2018.05.10

Загалмайтны шашны баяр

2018.05.21

Наадам

2018.07.11

Наадам

2018.07.12

Герман Улс нэгдсэн өдөр

2018.10.03

Зул сарын баяр

2018.12.24

Зул сарын баяр

2018.12.25

Зул сарын баяр

2018.12.26

Шинэ жил

2018.12.31