1989 оны 11 дүгээр сарын 09

Зургийг томруулах Энэ өдөр Берлиний хана нурж, үүнээс нэг жилийн дараа германы хоёр улс дахин нэгдэж, нэгдсэн Герман улс байгуулагдсан ба өнөөдөр Берлиний хана нурсны 28 жилийн ой тохиож байна. Берлиний хана нь 10.315 өдөр тогтсон ба энэ хана нурснаас хойш түүнээс илүү олон хоног өнгөрсөн байна.  Берлиний хана нурсан нь зөвхөн хуваагдмал байсан Берлин хот, Герман улсын төдийгүй, Европ, дэлхийн хэмжээнд түүхэн эргэлт болсон үйл явдал байв.

1989 оны 11 дүгээр сарын 09